Documentación
Programa Capacitación Sifisa
Cursos 2024
Capacitación de operarios - Equipos Terrestres y Aeroaplicadores
Capacitación de operarios - Equipos Terrestres
Cursos 2022
Aplicadores Terrestres y Aeroaplicadores
Julio
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE OPERARIOS de EQUIPOS TERRESTRES.
Cursos 2019
Aplicadores Terrestres
Cursos 2017
Capacitación operarios de equipos de aplicación terrestre de productos fitosanitarios
SUM Comunal Avda. Minetti 700, Villa Minetti.
Descargar info